Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni halkara bäsleşiginiň deslapky saýlawynyň geçirilýändigini yglan edýär Ahal welaýatynda tebigy gazy benzine gaýtadan işleýän zawody dolandyrmak Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz» DK, 13-nji gat...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni halkara bäsleşiginiň deslapky saýlawynyň geçirilýändigini yglan edýär Daşoguz welaýatynda polimer önümlerini öndürýän gazhimiýa toplumyny taslamak we gurmak Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56, «Türkmengaz» DK, 13-nji...

2014