Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 12.04.2019 — 14.05.2019

«Türkmengaz» döwlet konserni Bäsleşik toparynyň adyndan potratçyny saýlamak boýunça halkara Bäsleşik yglan edýär “RMG USZ08-6P”, “Krohne Altsonic V-12” we “Magnetrol Thermatel TA2” enjamlaryna barlaghana şertlerinde barlag geçirmek hyzmatlary Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler...


2014