Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 28.02.2019 — 22.04.2019

«Türkmengaz» döwlet konserni material-tehniki serişdelerini satyn almak boýunça № T/GAZ-20 belgili açyk Bäsleşik yglan edýär Lot №2 – zawod enjamlary; Lot №3 – elektrotehniki enjamlar (barlaghana enjamlary), elektrotehniki barlag-ölçeg enjamlary, aragatnaşyk serişdeleri; Bäsleşige gatnaşmaga...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 27.02.2019 — 08.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde «B» Bloguň gündogar bölegindäki ýangyn deposyna ýangyn söndüriji awtoulaglary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär Bu bäsleik boýunça esasy işler: 4...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 22.02.2019 — 07.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde GPZ-1-de öndürilýän ýyllyk göwrümi 150 000 tonna barabar bolan koma kükürdini ýerlemek boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Ibermeleriň her aýdaky minimal möçberi:...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 22.02.2019 — 07.03.2019

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde GPZ-1-de öndürilýän ýyllyk göwrümi 150 000 tonna barabar bolan koma kükürdini ýerlemek boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Ibermeleriň her aýdaky minimal möçberi: 12...


2014