Tender bäsleşikleri


CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 01.09.2017 — 10.09.2017

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy CIT-17066- SR tender boýunça Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde 2017-2019- njy ýyllarda kondensaty daşamak boýunça hyzmatlary bermek üçin tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Bu tender şu...

CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 07.06.2017 — 17.06.2017

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy CIT-17023- MR tender boýunça Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde Blok «A» GDZ-1- iň gazkondensatly känleri üçin korroziýa ingibitoryny satyn almak boýunça tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Bu...

2014