Tender bäsleşikleri


«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni tender toparynyň adyndan halkara bäsleşigini gaýtadan yglan edýär «Döwletabat-2, 2A, #», «Bagtyýarlyk» we «Galkynyş» GTU kompressor stansiýalary üçin hyzmatlary etmek Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly...

2014