CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 05.09.2018 — 14.09.2018

International (Turkmenistan) Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde N1 şäherçesinde goşmaça umumy ýaşaýyş jaýlaryny gurmak  we taslamalaşdyrmak boýunça №. tender boýunça deslapky kwalifikasiýa yglan edýär Şu tendere...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik toparynyň adyndan halkara bäsleşiginiň deslapky kwalifikasiýa saýlawyny geçirmkeligi gaýtadan yglan edýär Ahal welaýatyndaky tebigy gazy benzine gaýtadan işleýän zawody dolandyrmak; Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil...

«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär

«Türkmengaz» döwlet konserni Bäsleşik toparynyň adyndan halkara bäsleşigini gaýtadan yglan edýär «Türkmengaz» DK-nyň senagat desgalarynyň daş-töweregini inžinerçilik we tehniki gorag serişdeleri bilen enjamlaşdyrmak we taslamak; Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939,...

2014