«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 05.04.2018 — 16.05.2018

«Türkmengaz» döwlet konserni tender komissiýasynyň adyndan Halkara bäsleşigi boýunça deslapky kwalifikasiýa geçirýändigini yglan edýär Giriş demir ýol ugry üçin tehniki-ykdysady esaslandyrma taýýarlamak Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş. 1939, Arçabil şaýoly 56,...


2014