CNPC International (Turkmenistan) bäsleşik yglan edýär 23.02.2018 — 04.03.2018

International Turkmenistan Hytaý Milli Nebitgaz Korporasiýasy Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň «Bagtyýarlyk» şertnamalaýyn çäginde çüwdürim arçalarynda esasy zadwižkalary çalyşmak we GDZ-2 burç ştuserlerini abatlamak işleri boýunça hyzmatlary hödürlemekde №. CIT-17129-SR tender boýunça...


2014