«Türkmengaz» döwlet konserni bäsleşik yglan edýär 29.05.2018 — 09.07.2018

«Türkmengaz» döwlet konserni Bäsleşik komissiýasynyň adyndan Halkara Bäsleşik yglan edýär «Türkmengaz» DK-nyň senagat desgalarynyň töwereklerini inženerçilik (ISO) we tehniki (TSO) gorag serişdeleri bilen enjamlaşdyrmak we taslamak Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler Aşgabat ş....

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 22.05.2018 —31.05.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken ýatagy) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy Gündogar Çeleken käninde 3 müň...

2014