«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 25.06.2018 —04.07.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy Gündogar Çeleken käninde tehniki hyzmat...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 25.06.2018 —04.07.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy elektrotehniki materiallary we elektrik enjamlaryny...

«Hazar» konsorsiumy marketing sowalnamasyny geçirýär 14.06.2018 —23.06.2018

«Türkmennebit» Döwlet konserninden hem-de «Mitro International Limited» Kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini önümleri paýlaşmak şertnamasynyň esasynda «Hazar» şertnamalaýyn çäklerinde (Gündogar Çeleken käni) amala aşyrýan «Hazar» Konsorsiumy Gündogar Çeleken käniniň önümçilik desgalaryny...

«Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» kompaniýasy bäsleşik yglan edýär 13.06.2018 — 26.06.2018

«Petronas Çarigali (Turkmenistan) Sdn Bhd (PÇ(T)SB)» kompaniýasy şu aşakdaky tendere gatnaşmagy teklip edýär: №  PCT/TOD/2018/005  VSAT hyzmatlaryny hödürlemek Arzalar üçin elektron poçtanyň salgysy: tendersecretary21@petronas.com.mу Ýokarda görkezilen tenderleriň islendigine gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar şu resminamalary...

2014