Habarlaryň arhiwi (2018-11-30)

ООН и ЕС окажут поддержку мирных процессов в Афганистане

27-28-nji noýabrda Ženewada Milletler Köşgünde Owganystandaky ýagdaý boýunça halkara forum geçirildi. Onda owgan halkyna ýardam bermegiň raýatlyk taraplaryna seredilip geçildi. Resmi Kabul bilen BMG-niň bilelikde gurnan maslahatyna 61 döwletiň we 35 sany halkara guramalarynyň, şeýle hem raýatlar jemgyýetiniň, hususy toparlaryň we HBS-leriň wekilleri gatnaşdylar. — Owganystanyň goňşulary uzaga çekýän gapma garşylyklar bilen bagly uly howplara sezewar...

Nebit gymmatlaýar: «Brent» - $60,19, «WTI» - $51,61

2018-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Moskwa wagty bilen 7:53-de «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,46 göterim ýokarlanyp, 60,19 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 51,61 amerikan dollaryna barabar boldy. Treýderler geljek hepdäniň ortasynda geçiriljek duşuşykda bazary goldamak üçin OPEC+ ýurtlarynyň nebit çykarylyşyny çäklendirmeklerini ylalaşjakdygyna ynam edýärler, diýip Ria Nowosti habar berýär. Wenesuelanyň Prezidenti...

ÝTÖB 2019-2024-nji ýyllar üçin Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk strategiýasynyň taslamasyny hödürledi

2018-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň (ÝTÖB) Merkezi Aziýa boýunça Sebitleýin direktory Nil Makkeýniň ýolbaşçylygynda Aşgabada iş sapary bilen gelen wekiliýet bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň başynda ýurdumyzda geçirilýän dürli halkara forumlarynda ÝTÖB-niň wekilleriniň işjeň gatnaşýandyklary üçin türkmen tarapy öz minnetdarlygyny aýtdy. Soňra, taraplar Türkmenistan bilen ÝTÖB-niň arasynda işjeň hyzmatdaşlygynyň...

2014