Habarlaryň arhiwi (2018-9-3)

TOPH gaz magistraly Pakistan bilen Owganystanyň arasyndaky gatnaşyklary gowulandyrmaga ýardam eder

Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisi sarp ediji ýurtlara diňe bir energetika çökgünligini çözmäge däl, eýsem ikitaraplaýyn gatnaşyklary hem gowulandyrmaga ýardam eder. Bu pikiri Yslamabadyň Strategik meýilnamalaşdyryş institutynyň ylmy barlagçysy Harim Akdas «TOPH turba geçirijisiniň taslamasy: ugur öňe» atly makalasynda belleýär, diýip ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Makalanyň awtorynyň belleýşi ýaly, taryhy ösüşinde...

TNGIZT «Amul – Hazar 2018» awtorallisine gatnaşyjylary muzdsuz benzin we dizel ýangyjy bilen üpjün eder

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­tiniň Ka­ra­ryna la­ýyk­lyk­da, Türk­men­ba­şy­da­ky ne­bi­ti gaý­ta­dan iş­le­ýän za­wod­lar top­lu­my­na “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li ýa­ry­şy­na Türk­me­nis­tan­dan we da­şa­ry ýurt­lar­dan gat­na­şy­jy­la­ryň hem-de ola­ra hyz­mat edi­ji­le­riň aw­tou­lag­la­ry­ny we teh­ni­ka­la­ry­ny ýa­ryş bi­len bag­ly Türk­me­nis­tan­da bol­ýan döw­rün­de 200 ton­na...

2014