Lazurit geçelgesi (Owganystan – Türkmenistan – Azerbaýjan – Gruziýa – Türkiýe) boýunça ilkinji synag kerweni 2018-nji ýylyň dekabrynyň ahyrynda Aziýa bilen Ýewropany birleşdiren gadymy ugry dikeldip bellenilen nokata üstünlikli baryp ýetdi. Owgan daýhanlary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilen oba hojalyk önümleri ýüklenilen kerwene Owganystanyň günortasyndan Türkiýä ýetmek üçin 15 gün gerek boldy. 17-nji dekabrda Türkmenistanyň paýtagtyna gelip, uly gabaraly...