Habarlaryň arhiwi (2019-1-31)

Rumyniýa Gara deňiz — Hazar deňzi ýük geçelgesi taslamasyna gyzyklanma bildirýär

Rumyniýanyň daşary işler ministri Teodor Meleşkanu Türkmenistanyň Rumyniýadaky täze Ilçisi Annamämmet Annaýew bilen geçiren duşuşygynda Buharestiň Gara deňiz — Hazar deňzi ýük geçelgesiniň taslamasyny durmuşa geçirmeklige gyzyklanma bildirýändigini belledi. Bu barada Rumyniýanyň DIM-niň saýtynda habar berilýär. Taraplar hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri dogrusynda pikir alyşdylar, özara gatnaşyklaryň ösüşiniň oňaýly depginini belläp, 2019-njy ýylda Türkmenistanyň we Rumyniýanyň gatnaşmagynda döwletara derejede,...

Aşgabatda ÝTÖB-niň wekiliýeti bilen TOPH we Hazarüsti gaz geçirijisiniň gurluşygyny durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

30-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň Merkezi Aziýa boýunça Dolandyryjy direktory Bruno Balwaneranyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçirilen duşuşykda Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň gurluşygy we Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasyny durmuşa geçirmek maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar...

2014