Habarlaryň arhiwi (2018-1-17)

Kuweýtiň nebit ministrligi: dekabr aýynda OPEC+ ylalaşygy 125 göterim ýerine ýetirildi

Nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyna girýän döwletler dekabr aýynda ylalaşygy 125 göterim ýerine ýetirdiler. Bu barada metbugat maslahatynda Kuweýtiň nebit, suw serişdeleri we elektroenergetika ministri Bahit ar-Raşid aýtdy, diýip Rus Nebitgaz habarlar agentligi habar berýär. «Ylalaşygy ýerine ýetirmekligiň derejesi garaşyşymyzdan has ýokary boldy we dekabr aýynda 125 göterime ýetdi» diýip ol käbir ýurtlaryň nebit...

Yslamabatda Türkmenistanyň we Pakistanyň arasynda daşary işler ministrleriň derejesinde syýasy geňeşmeler geçirildi

14-16-njy ýanwarda Yslamabatda Türkmenistanyň we Pakistanyň daşary işler ministrleriň derejesinde geçirilen syýasy geňeşmeleriň barşynda hökümetara gatnaşyklaryny ösdürmegiň we ikitaraplaýyn hökümetara toparynyň işiniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýtynda habar berlişi ýaly, türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow ýolbaşçylyk etdi. Pakistan tarapyna ýurduň Daşary işler ministri Khawaja Muhammad...

2014