Habarlaryň arhiwi (2018-2-15)

Aziýa söwdalarynyň barşynda nebitiň bahalary ýokarlanýar

Trendiň Interfaksa salgylanyp habar berşi ýaly, ABŞ-da harytlyk nebit ätiýaçlyklarynyň bilermenleriň howatyrlanmasyndan az derejede ýokarlanmagy netijesinde penşenbe güni aziýa söwdalarynyň barşynda nebitiň bahalary ýokarlanýar. 15-nj fewralda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,71 göterim artyp, 64,82 amerikan dollaryna, Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 1,21 göterim ýokarlanyp, 61,21 amerikan...

Seýdiniň NGIZ eksporta gönükdirilen önümleriň önümçilik maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirýär

Mart aýynyň başynda Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda A-98 (Ýewro-5 kysymly) ýokary oktanly benziniň önümçiligi boýunça desganyň işe girizilmegine bir ýyl dolýar, diýip «Altyn asyr» elektron gazeti habar berýär. mälim bolşy ýaly, bu kysymly benzin düzüminde az mukdarda kükürt we polisiklli ysly uglewodlary saklaýanlygy, netijede bolsa awtomobil hereketlendirijileriniň işleýiş hilini ýokarlandyrýandygy we atmosfera zyýanly zyňyndylary...

Türkmenistanda sebitde deňi-taýy bolmadyk aýna kärhanasy açyldy

Türkmenistanda ýurduň Senagat ministrliginiň buýurmasy esasynda gurlan sebitde iri aýna kärhanasy ulanyşa girizildi. Açylyş dabarasyna Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Mejlisiň Başlygy, hökümetiň agzalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň hem-de pudaklaýyn düzümleriň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň wekilleri, Ahal welaýatynyň häkimi, daşary ýurtly işewürler hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. 2015-nji ýylda...

2014