Habarlaryň arhiwi (2018-4-20)

Ýewroparlament ÝB-niň Geňeşi bilen gaz direktiwasyna düzedişler girizmek boýunça gepleşikleri geçirmäge taýýar

Ýewroparlament (ÝP) ÝB-niň Geňeşi degişli çözgütleri kabul edenden soňra, onuň bilen gaz direktiwasyna düzedişler girizmek boýunça gepleşikleri geçirmäge taýýar. Bu barada parlamentiň habarynda aýdylýar. Relizde bellenilişi ýaly, ÝP-niň energetika, senagat we barlaglar boýunça geňeşi tarapyndan tassyklanan tekstiň esasynda parlament geňeş bilen gepleşikleri geçirer. Relize laýyklykda, gepleşiklere bu komitetiň ýolbaşçysy Ýeži Buzek ýolbaşçylyk eder. 2017-nji ýylyň noýabrynda ÝG...

TANAP-yň kuwwatlylygynyň artdyrylmagy goşmaça kompressor beketleriniň gurluşygyny talap eder

Trans-Anatoliý gaz geçirijisiniň (TANAP) kuwwatlylygynyň ýylda 31 mlrd kub metre çenli artdyrylmagy bäş sany goşmaça kompressor beketleriniň gurulmagyny talap eder. bu barada konsorsiumyň baş direktory Saltuk Dýuzýol beýan etdi. «TANAP gaz geçirijisi her ýylda 16 mlrd kub metr gazy ibermeklik göz öňünde tutulyp gurulýar. Onuň kuwwatlylygynyň ýylda 31 mlrd kub metr çenli artdyrylmagy üçin degişli maýa...

2014