«Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň gurnama brigadalary ýurduň iň çetki ilatly nokatlaryny «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmek boýunça ýüzlerçe kilometr turba geçirdiler. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär. Häzirki wagtda Ahal welaýatynda Babadaýhan etrabynyň iň çetki obasyny «mawy ýangyç» bilen üpjün etjek 27 kilometrlik gaz geçirijiniň gurluşygy alnyp barylýar. Eýýäm 24 kilometr çekildi....