Habarlaryň arhiwi (2018-2-9)

«Günorta gaz geçelgesi» Ýewropada gaza bolan artýan islegi kanagatlandyrmaga kömek eder — Ýewrokomissar

Ýewropa Bileleşiginiň özünde gazyň çykarylyşynyň azalýandygyny nazarda alsaň, «Günorta gaz geçelgesi» Ýewropada gaza bolan artýan islegi kanagatlandyrmaga kömek eder. Bu barada Klimatik üýtgemeler we energetika boýunça ýewrokomissar Migel Arias Kanýete Strasburgda Ýewropa Parlamentiniň plenar mejlisinde eden çykyşynda belledi. Şeýle hem ol Ýewropa Bileleşiginiň gazyň importuna bolan isleginiň 2040-njy ýyla çenli häzirki 70 göterimliginden 83 göterime ýetjekdigini...

Türkmenistanyň Prezidenti we Hindistanyň täze Ilçisi TOPH taslamasyny hem-de ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň beýleki meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň täze bellenen Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Azar Abul Hasan Hany kabul etdi. Ol döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Diplomat milletiň Liderine Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň we Premýer-ministri Narendra Modiniň mähirli sözlerini we ähli ugurlarda türkmen-hindi gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge taýýardygy barada aýdanlaryny ýetirdi. Şunda, Hindistanyň Türkmenistanyň Prezidenti...

2014