Habarlaryň arhiwi (2018-2-7)

Türkmen gazy Türkiýä energiýa serişdeleriniň importuny diwersifikasiýalaşdyrmaga kömek eder — bilermen

Transhazar gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilmegi gaza içerki islegiň artýanlygyny hasaba alanyňda Türkiýä belli bir getirer. Bu pikiri Merkezi, Günorta we Günorta — Günbatar Aziýa boýunça Ýewraziýa barlaglary boýunça bilermen Robert M.Katler aýdýar. Ol öz nukdaýnazary bilen «Türkiýe we Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda Konwensiýa» atly Yeni Safak gündelik türk gazetinde neşir edilen makalasynda aýdýar. Hazar...

«ARETI» Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýär — Igor Makarow

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sişenbe günin «ARETI» Halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow bilen geçiren duşuşygynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşdy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, işewür özüniň ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň sazlaşykly ykdysady ösüşe eýe bolan Türkmenistan bilen özara peýdaly gatnaşyklary artdyrmaga uly gyzyklanma bildirýändigini nygtady. Öz gezeginde,...

2014