Habarlaryň arhiwi (2018-2-20)

«Galkynyş» käninde tebigy gazyň täze senagat akymy alyndy

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň burawçylary Mary welaýatyndaky ägirt uly «Galkynyş» gaz käninde 8 sany guýuda buraw işlerini tamamladylar. Hususan-da, müdirligiň burawçylary №70 belgili ulanyş guýusyny üstünlikli burawladylar. Şatlyk Jumaýewiň ýolbaşçylygynda geçirilen işleriniň netijesinde tebigy gazyň senagat ähmiýetli akymy alyndy. «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tebigy gazyň ylmy-barlag institutynyň hünärmenleri guýuda hasaplaýyş işlerini geçirdiler. Netijede guýynyň mümkin bolan gündelik...

Azerbaýjan we Türkmenistan energetika ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini maslahatlaşdylar

Bakuda Türkmenistan Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda energetika ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmek hakynda özara düşünişmek hakynda 2017-nji ýylyň 8-nji awgustynda gol çekilen Ähtnama laýyklykda döredilen Hökümetara türkmen-azerbaýjan toparynyň ilkinji mejlisi geçirildi. Bu barada Azerbaýjanyň APA habarlar agentligi habar berýär. APA DIM-niň metbugat gullugynda habar berlişi ýaly, mejlise daşary işler ministriniň orunbasary Halaf Halafowyň ýolbaşçylygyndaky hem-de Türkmenistanyň...

Türkmenistan — sebitde «GGG» boýunça gaz ibermeklige doly mümkinçilikligi bolan ýeke-täk döwletdir - bilermen

Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň «Günorta gaz geçelgesi» (GGG) boýunça konsultatiw geňeşiniň Bakuda geçirilen mejlisine gatnaşmagy bu taslamany amala aşyrmakda geljegi uly täze ädim boldy, diýip amerikan analitigi Wladimir Sokor belleýär. Bu barada Turkmenportal türkmen habarlar agentligi habar berýär. Bilermeniň pikirine görä, Türkmenistan sebitde GGG boýunça gaz ibermeklige ýeterlik tebigy serişdeleri...

2014