Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Palatalar we biržalar birleşiginiň başlygy Rifat Hisarjyklyogly bilen geçiren duşuşygynda  bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegiň we hyzmatdaşlygyň geljegi uly täze ugurlarynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Myhmanyň belleýşi ýaly, türkiýeli işewürleriň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge buýsanýarlar. Dürli ulgamlarda üstünlikli durmuşa geçirilen we häzirki wagtda amala aşyrylýan bilelikdäki taslamalar bu hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýete eýedigine şaýatlyk...