Habarlaryň arhiwi (2017-10-24)

Ýerewan, Tähran we Aşgabat Eýranyň üsti bilen türkmen gazyny Ermenistana ibermekligiň mümkinçiliklerini maslahatlaşýarlar – Ermenistanyň häkimiýeti

Ýerewan, Tähran we Aşgabat Eýranyň territoriýasynyň üsti bilen türkmen gazyny Ermenistana ibermekligi gurnamaklygyň mümkinçiliklerini maslahatlaşýarlar, diýip Ermenistanyň energetiki infrastrukturalar we tebigy serişdeler ministri Aşot Manukaýan žurnalistlere habar berdi. bu barada Ýerewandan INTERFAKS habar berýär. A.Manukaýanyň aýtmagyna görä, türkmen gazynyň import mümkinçiliklerine «haryt alyş-çalşygynyň üçtaraplaýyn usulynyň we Eýran-Türkmenistan bergi borçnamalarynyň kadalaşdyrmak usulynyň çäklerinde» seredilip geçilýär. «Eýranyň territoriýasy türkmen...

Çalgerişbaba meýdançasynda gözleg işleri dowam edýär

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lrbapnebitgazgözleg» müdirliginiň hünärmenleri Garagum çölüniň Lebapdaky böleginde ýerleşen Çalgerişbaba meýdançasynyň guýularynyň birinde 3000 metr üstünlik buraw işlerini geçirdiler. Guýynyň taslama çuňlugy 4750 metre barabardyr. Gysga möhletiň içinde şular ýaly ýokary netijeleriň gazanylmagy täze buraw diňiniň oturdylmagy netijesinde mümkin boldy. ol gözleg işlerini geçirmek üçin niýetlenendir. Burawçylar öz işlerinde dünýäniň öňdebaryjy...

2014