Habarlaryň arhiwi (2017-10-18)

Eýran OPEC+ ylalaşygynyň möhletini 2018-nji ýylyň ahyryna çenli uzaltmaklygy goldaýar

Eýran OPEC we gurama girmeýän ýurtlaryň nebit çykarylyşyny çäklendirmek boýunça ylalaşygynyň möhletini 2018-nji ýylyň ahyryna çenli uzaltmaklygy goldaýar. Bu barada Oil and Money konferensiýasynda Eýranyň nebit ministriniň orunbasary aýtdy. «Hawa, goldarys» diýip Praým ministriň orunbasarynyň sözlerini getirýär. OPEC we oňa girmeýän birnäçe döwletler 2016-njy ýylyň ahyrynda Wenada geçirilen mejlisde nebitiň jemi çykarylyşyny oktýabrdaky derejeden günde 1,8 million...

Nebit gymmatlaýar: Brent - $58,24, WTI - $51,88

18-nji oktýabrda 7:47 wagta çenli ýagdaýda Brent kysymly nebitiň dekabrdaky fýuçersleriniň bahasy 36 sent (0,6 göterim) ýokarlanyp, barreli 58,24 dollara deň boldy. WTI kysymly nebitiň noýabrdaky fýuçersleriniň bahasy şol wagta çenli 20 sent (0,4 göterim) gymmatlap, barreli 51,88 dollara deň boldy, diýip rus Nebitgaz habarlary agentligi habar berýär. 17-nji oktýabrda wolatil sessiýadan soň nebitiň bahalary üýtgemedi...

Albaniýa Ýewropa ýurtlaryna Hazar sebitinden gelýän tebigy gaz ibermelerini almaga kömek eder

Azerbaýjan gazyny Ýewropa ibermekligi göz öňünde tutýan Transadriatik turbageçirijisi (TAP) Albaniýanyň sebitleýin gaz üstaşyr geçirijä öwrülmegine kömek eder, diýip TAP-yň söwda we daşary aragatnaşyklar bölüminiň direktory Ulrike Ander Emerging Europe portalyna beren interwýusynda belledi, diýip Trend habar berýär. Direktoryň belleýşi ýaly, TAP alban energetika ulgamyny diwersifikasiýalaşdyrmak we onuň mümkinçiliklerini ösdürmek üçin esas döretmäge ýardam eder. «Albaniýa...

2014