Habarlaryň arhiwi (2017-12-7)

Aşgabatda türkmen-koreý hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň ýurdumyzda diplomatik işi tamamlanýan Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Çung Tae-Ini kabul etdi. Ilçiniň belleýşi ýaly, onuň ýurdunda «Açyk gapylar» syýasatyny hem-de ählumumy parahatçylygyň we abadançylygyň bähbidine özara peýdaly gatnaşyklary alyp barýan Bitarap Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygyň berkidilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Gurbanguly Berdimuhamedow deňhukukly we uzakmöhletleýin esasda hem-de anyk...

Nebitiň bahalary ýokarlanýar: «Brent» - $61,40, «WTI» - $56,06

2017-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Moskwa wagty bilen 8:06-da «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,29 göterim ýokarlanyp, 61,40 amerikan dollaryna deň boldy. «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,18 göterim gymmatlap, 56,06 amerikan dollaryna barabar boldy. Düýnki gün arzanlanlamak bilen bolan nebit geçen hepdäniň netijeleri boýunça ABŞ-da ýangyjyň ätiýaçlyklarynyň üýtgemegi baradaky resmi statistik maglumatlaryň neşir edilmeginden...

2014