Habarlaryň arhiwi (2017-12-29)

Türkmenistanyň Prezidenti we Kataryň Emiri döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Katar Döwletiniň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde türkmen-katar hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar. Döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejä eýedigini kanagatlanma bilen belläp, Türkmenistanyň we Kataryň Baştutanlary özara peýdaly hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň bardygyny aýtdylar. Türkmenistanyň Prezidenti we Katar Döwletiniň Emiri ozal gazanylan ylalaşyklaryň ýerine...

Owganystan TOPH-yň durmuşa geçrilişini tizleşdirýär — TOLO news

2019-njy ýylda TOPH taslamasy durmuşa geçirilenden soňra, gaz şeýle hem turba geçiriji arkaly Owganystanyň sarp ediş merkezlerine hem geçiriler. Bu barada Owganystanyň TOLO news habarlar saýty belleýär. Hususan-da, ýurduň Şahtalar we nebit ministrligine (MoMO) salgylanyp bellenilişi ýaly, TOPH taslamasynyň durmuşa geçirilip başlanmagy bilen Owganystanyň hökümeti 2018-nji ýylda ýurtda Hyrat, Kandagar we Gilmend welaýatlarynda üç sany hereket...

2014