Habarlaryň arhiwi (2017-12-28)

Nebit ýene-de gymmatlaýar: «Brent» - $66,58, «WTI» - $59,75

28-nji dekabrda Londonyň «ICE Futures» biržasynda «Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 0,21 göterim ýokarlanyp, 66,58 amerikan dollaryna, şeýle-de Nýu-Ýorkuň «NYMEX» haryt biržasynda «WTI» söwda belgili nebitiň bahasy 0,18 göterim aşaklap, 59,75 amerikan dollaryna barabar boldy. Liwiýada nebitiň çykarylyşynyň bir günde 1 mln barrelden hem aşak düşendigi, ABŞ-nyň nebit ätiýaçlyklarynyň hem pese düşmegini dowam edýändigi...

Bloomberg 2018-nji ýylda nebit bazary üçin iň möhüm bäş sany täsiri belledi

Bazaryň ýagdaýyny bahalandyryp, Bloomberg geljek ýylda nebitiň bahalaryna täsir etjek bäş sany esasy täsirleriň sanawyny düzdi. Bu barada RBK habar berýär. Slanesli täsir Ilkinji nobatda, agentlik ABŞ-dan slanesli nebitiň iberilmeginiň artmagyna garaşýar. Bloomberg Liwiýadaky turba geçirijide partlamanyň netijesinde «Brent» söwda belgili nebitiň bahasynyň 66 dollardan geçendigine, şol bir wagtda «WTI» söwda belgili nebitiň 60 dollardan aşak derejede...

Türkmenistanyň gaz pudagyny ösdürmegiň konsepsiýasy işlenip düzüldi

«Türk­men­gaz» döw­let kon­ser­ni­niň Te­bi­gy gaz yl­my-bar­lag ins­ti­tu­ty­nyň alym­la­ry we hü­när­men­le­ri Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tassyklan «Türkmenistanyň nebitgaz pudagyny 2030-njy ýyla çenli ösdürmegiň maksatnamasyna» daýanyp, ýur­du­my­zyň gaz pu­da­gy­ny ösdürmegiň konsepsiýasyny işläp düzdüler. Onuň ileri tutulýan ugurlary barada Te­bi­gy gaz yl­my-bar­lag ins­ti­tu­ty­nyň direktory, geologo-mineralogik ylymlarynyň kandidaty Muhammetnur Halylow gürrüň berdi: —...

2014