Habarlaryň arhiwi (2017-12-26)

Gazagystan TOPH gaz geçirijisine gyzyklanma bildirýär

Gazagystan Türkmenistan—Owganystan—Pakistan—Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna gyzyklanma bildirýär. Bu hakynda Gazagystanyň daşary işler ministri Kaýrat Abdrahmanow mälim etdi, diýip Sputnik agentligi belleýär. «Bu gün bizde TOPH gaz geçirijisine — Türkmenistana, Owganystana, Pakistana, Hindistana gyzyklanma bar. Biz bu meseläni Hindistandaky we Türkmenistandaky kärdeşlerimize mälim etdik”— diýip, Abdrahmanow aýtdy. TOPH gaz geçirijisiniň umumy magistral uzynlygy 1814 kilometr bolup, onuň ýyllyk...

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek babatda pikirlerini aýtdylar

Duşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň Liderleri mähirli salamlaşyp, ýetip gelýän Täze, 2018-nji ýyl bilen birek-biregi gutladylar hem-de dostlukly döwletleriň halklaryna abadançylyk we rowaçlyk arzuw etdiler. Deňhukuklylyk we uzakmöhletleýin esasda guralýan türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň däbe öwrülen strategiki häsiýetini, şeýle hem ösüşe we rowaçlyga bolan ikitaraplaýyn...

2014