«Rosneft» eýran we orta aziýa nebitini dünýä bazarlaryna çykarmaklyga gatnaşmak isleýär — Seçin

Ýakyn Gündogardaky taslamalar «Rosnefti» ösdürmegiň strategik ugurlarynyň biri bolup durýar, diýip Interfaks habar berýär.

«Biz Eýranda taslamalary maslahatlaşýarys. Bu ýerde biz diňe bir gözlemek hem-de çykarmak boýunça taslamalara gatnaşmak bilen çäklenmek islemeýäris, biz eýran hem-de orta aziýa nebitiniň dünýä bazarlaryna netijeli çykarylmagy üçin zerur şertleri döretmek isleýäris» diýip kompaniýanyň ýolbaşçysy Igor Seçin Ýewraziýa ykdysady forumynda belledi.

Meňzeş täzelikler

2014