70

Türkmenistanda Nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärleriniň güni bellenip geçildi

Şu gün Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda dabaraly maslahat geçirildi. onuň dowamynda Nebitgaz senagaty we geologiýa pudaklarynyň işgärleriniň güni mynasybetli önümçiligiň öňdebaryjylaryna sowgatlar gowşuryldy. Dabaranyň çäklerinde baýramçylyk maslahaty hem geçirildi. Onda toplumyň işgärleri çykyş etdiler.

2014