189

Türkmenistanyň IХ Halkara gaz kongresine 70-den gowrak daşary ýurt kompaniýalary gatnaşar

23 — 24-nji maýda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagyndaky “Berkarar” myhmanhanasynda geçiriljek Türkmenistanyň IХ Halkara gaz kongresine 70-den gowrak daşary ýurt kompaniýalarynyň gatnaşmaga isleg bildirdi. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ýangyç-energetika toplumyna gözegçilik edýän orunbasary M.Meredow geçen duşenbe güni geçirilen wideoşekilli iş maslahatynda hasabat berdi.

2014